Contact

MAIRIE DE SEME-PODJI
B.P. 01 Sèmè-Podji

(229) 20 24 02 03 (Main Number)
(229) 20 24 00 26 (Fax)

Email: contact@mairiesemepodji.bj / mspodji@yahoo.fr